ציורי שמן
לגעת בעננים
לגעת בעננים

100 x 120 cm

שיטה
שיטה

70 x 100 cm

נחל אכזב
נחל אכזב

125 x 160 cm

שתי ציפורים
שתי ציפורים
בין השניים
בין השניים

125 x 160 cm

הכביש למצפה
הכביש למצפה

70 x 100 cm

שמיים כהים
שמיים כהים

70 x 100

אחרי הגשם
אחרי הגשם

60 X 90 cm

נחלים קטנים -מכור
נחלים קטנים -מכור